ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

วันที่ประกาศ : 13 พ.ย. 2561
ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
- แนบท้ายประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,321,974 ครั้ง
3,393,880 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,885 ครั้ง
368 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,510,758 ครั้ง
98,798 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat