ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2561
ประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
- แนบท้ายประกาศศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,687,188 ครั้ง
3,495,417 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,243 ครั้ง
3,317 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,073,595 ครั้ง
142,768 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat