ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองเทพาจังหวัดสงขลา

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองเทพาจังหวัดสงขลา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,652,819 ครั้ง
3,491,340 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17,474 ครั้ง
5,691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,039,239 ครั้ง
134,753 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat