ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒(สัมภาษณ์) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ประกาศ : 11 ธ.ค. 2561
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,575,478 ครั้ง
3,485,109 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,901 ครั้ง
3,217 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,201 ครั้ง
160,852 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat