ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,645,464 ครั้ง
3,437,060 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,706 ครั้ง
1,223 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,219,650 ครั้ง
100,343 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat