สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 3 อัตรา

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 3 อัตรา
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat