ประกาศนิคมสร้างตนเองธารโตจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน

วันที่ประกาศ : 10 มิ.ย. 2562
ประกาศนิคมสร้างตนเองธารโตจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,771,906 ครั้ง
3,384,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,105 ครั้ง
1,425 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,381 ครั้ง
91,011 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat