ประกาศ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2562
ประกาศ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,312,507 ครั้ง
3,423,237 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,176 ครั้ง
745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,479 ครั้ง
107,433 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat