ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,110,498 ครั้ง
3,522,950 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,283 ครั้ง
913 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,087,614 ครั้ง
160,901 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat