ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,036,700 ครั้ง
3,458,900 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,803 ครั้ง
537 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,138,380 ครั้ง
83,809 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat