ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (สัมภาษณ์ออนไลน์))

วันที่ประกาศ : 12 ส.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนใต้) และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,174,718 ครั้ง
3,594,816 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
180,867 ครั้ง
26,029 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat