บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ ๒๙,๓๐/๒๕๕๗ ลว.๑๐ ม.ค.๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗ ส่งตัวในวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๗

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2557
บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ ๒๙,๓๐/๒๕๕๗ ลว.๑๐ ม.ค.๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗ ส่งตัวในวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๗


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat