ประกาศกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

วันที่ประกาศ : 4 ธ.ค. 2558
ประกาศกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,687,734 ครั้ง
3,495,505 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,790 ครั้ง
3,476 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,074,143 ครั้ง
142,910 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat