ประกาศกำหนดวัน เวลา สอบข้อเขียนของนิคมสร้างตนเองเบตง (ครั้งที่ 5/2559)

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2558
ประกาศกำหนดวัน เวลา สอบข้อเขียนของนิคมสร้างตนเองเบตง (ครั้งที่ 5/2559)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,407,028 ครั้ง
3,537,338 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,254 ครั้ง
1,334 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,684,484 ครั้ง
145,969 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat