ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

วันที่ประกาศ : 12 ก.พ. 2559
ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,314,824 ครั้ง
3,423,431 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,485 ครั้ง
1,315 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,437,783 ครั้ง
107,761 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat