ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 4/60

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2560
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบายและแผน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,625,086 ครั้ง
3,435,906 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,639 ครั้ง
658 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,199,286 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat