ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ครั้งที่ 4/60

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2560
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคระห์นโยบายและแผน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,282,935 ครั้ง
3,392,957 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,822 ครั้ง
410 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,471,725 ครั้ง
97,161 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat