ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

วันที่ประกาศ : 24 เม.ย. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,316,346 ครั้ง
3,423,472 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,943 ครั้ง
1,380 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,439,306 ครั้ง
107,841 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat