• MOU ครัวเรือนเปราะบางพิธีลงนาม MOU ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
DSDW Slide1
วิสัยทัศน์ : “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”    |    
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
RSS Feed

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม
 

ข่าวรับสมัครงานข่าวรับสมัครงาน
RSS Feed
ข่าวบุคลากรกรมข่าวบุคลากรกรม
ข่าวบุคลากรกรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
RSS Feed
เอกสารเผยแพร่เอกสารเผยแพร่
RSS Feed

RSS Feed

RSS Feed


RSS Feed

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399 , อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,212,151 ครั้ง
3,592,802 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,921 ครั้ง
1,474 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
218,300 ครั้ง
24,015 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat