ผู้บริหารกรม
รายนามผู้บริหาร Chief Information Officer
 
Chief Information Officer
  • choorin.jpg
    นายชูรินทร์ ขวัญทอง
    Chief Information Officer
เกิดวันที่
28 มกราคม 2505
ภูมิลำเนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษา
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.สงขลานครินทร์
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ม.สงขลานครินทร์
การอบรม
- นักบริหารการพัฒนาสังคม (นบพ. 6) กระทรวง พม.
- นักปกครองระดับสูง รุ่น 66 (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ป.วิอาญา
การรับราชการ
- รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา
- ผู้อำนวยการร่วมประสานนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. (นักสังคมสงเคราะห์ 8ว.)
- หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จ.ยะลา (นักสังคมสงเคราะห์ 8ว./ ชำนาญการพิเศษ)
รางวัล
หน่วยงานที่มีผลงานการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ กระทรวง พม. (2560)
ผลงาน
- ต่อยอดงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จนสามารถมีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนแก่ อพม.
- การบริหารงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช (พมจ.นครศรีธรรมราช) จนผ่านการประเมินมาตรฐานของสำนักงาน
- การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามบทบาท ภารกิจ (อุทกภัย ปี 2559 – 2560/วาตภัย/ พายุปาบึก ปี 2561 - 2562) ประสบความสำเร็จ ไม่เกิดปัญหา ได้รับการยอมรับจากประชาชน เครือข่าย และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,347,085 ครั้ง
3,424,803 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,117 ครั้ง
567 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,030 ครั้ง
110,121 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat