ผู้บริหารกรม
รายนามผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม หรือเทียบเท่า
 
อธิบดี
 • puttiphat.jpg
  นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
  อธิบดี
รองอธิบดี
 • 20170118205800.jpg
  นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี
  รองอธิบดี
 • 20160524142446.jpg
  นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง
  รองอธิบดี
 • 20151203110300.jpg
  นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์
  รองอธิบดี
Chief Information Officer
 • 20170118205800.jpg
  นางสาวยุพเรศ วงศ์บุญมี
  Chief Information Officer
สำนักผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
  นางเกษรา ชัยเหลืองอุไร
  ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์
  นางสาวชนิดนารถ เจริญเนือง
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม
  นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม หรือเทียบเท่า

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
10,074,027 ครั้ง
3,041,141 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,629 ครั้ง
2,424 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
321,928 ครั้ง
93,688 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat