การจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


อำนาจหน้าที่

  1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารภายในกรม
  2. ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในกรม
  3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,402,968 ครั้ง
3,396,054 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,324 ครั้ง
1,143 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,591,657 ครั้ง
102,621 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat