หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่
ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
โทร ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ 0 7561 1065 ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 7562 1433 แฟกซ์ 0 7561 1065
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
212 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 043-393059
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี
1/14-15 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0 3947 1708-9
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
84/65-66 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 0 3851 5185
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 172/23 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038234430 แฟกซ์ 038234230
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 91/19 ซอยเทศบาล 43 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร 056416482
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ราชการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044056548
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร
110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร 077630497
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
41 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 075-501043-44
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
เลขที่ 79 ถนนสายตราด-อ.แหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร 039510576 โทรสาร 039510575
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
173/42-43 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร 037-315375
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034983099
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
250 ม.3 บ.ภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
โทร 042192639
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 075 - 763294-5
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
62/1 หมู่ที่ 6 ซอยท่าข้าวกำนันทรง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โทร 056-255282
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
8 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โทร 042-490709-10
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
1/130 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร 02-5770815
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 บ้านเนินบาก ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทร 037480621
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร 7 ชั้น (ชั้นที่ 5) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035335517
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร 056-613531
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
3/60 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร โทร.076614242 โทรสาร.076614243
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
ชั้น 3 ห้อง 306 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร 043777827
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
340 ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทร 045714605
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
333 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร 043569461
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
บ้านเลขที่ 108/18 ถนนคีรีรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร 042814840
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
499 ม.9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045612043
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา
366 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร 074-330231
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
58 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร 0 2462 6755
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
7/78 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 034711941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
9/15 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034432663
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 242 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร 036-551-023
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
157 หมู่่ที่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 055612430
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร 035-691 555
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร 045-523178-9
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
537/14 หมู่ที่ 1 ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042242728
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
752 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 045314941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี
บริเวณชั้น๒ อาคารสำนักงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 78/12 หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 021474909
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
45 หมู่ที่ 10 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร 035969916
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3/85 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร 077355013
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
146 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 037600285
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง
หมู่ที่ 1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร 074829726
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โทร 042681386
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 073-719833
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคารชุมชนบ้านเอื้ออาทรเกาะหลัก เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 032510704
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
256 หมู่1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร 038-636455
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี
343-344 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร 036-491478
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา
118 ม. 13 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร 076410208
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลาง ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร 042315950
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
202 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044163558 044163559 แฟกซ์
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
386/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทร 0 7788 0635 แฟกซ์ 0 7788 0637
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี
163/3 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร 036-267440
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
62/50 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร 073274839
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
หมู่ที่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทร 074-740514
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
409 หมู่ 11 ถนนหนองคาย -โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 042012579
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1622/11 ถนนสุรานารายณ์ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร โทร 044922860 โทรสาร 044922861
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร 055479913
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
ซ.มรุมาส สุทธาวาส1 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร 042711195
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ 189 หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร 043122200
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เลขที่ 144 หมู่ที่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โทร 044559037,044559082
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๘ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทร 073532566
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี
203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร 034564113
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
288/5 หมู่1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 055-868713
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย
39/1 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทร 053-160751
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
โทร 053296122
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
1 ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร 055-030102
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
295 หมู่ 7 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร 054682038
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทรพะเยา 1 เลขที่ 800 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0544361080-1
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
772 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร 055313380
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
41 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032400467
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 99/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 0-5671-3801
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่
110 ม.2 ต.เหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร 0545111891
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 48 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร 053615911
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี
99/9 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โทร 032738803
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
139/1 หมู่ 1 บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร 054209460
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
164/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร 053-537338
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
12 หมู่6 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธานี 61000
โทร 056512026


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,413,805 ครั้ง
3,396,157 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,041 ครั้ง
387 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,602,541 ครั้ง
102,814 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat