หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่
ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
โทร 0 7561 1065, 0 7562 1433
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
212 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 0 4339 3059
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี
1/14-15 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0 3947 1708-9
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
84/65-66 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 0 3851 5185
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี
172/23 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 0 3823 4430
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 91/19 ซอยเทศบาล 43 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร 0 5641 6482
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ราชการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044056548
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร
110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร 0 7763 0494
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง
41 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร 0 7550 1043-4
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
เลขที่ 79 ถนนสายตราด-อ.แหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร 0 3951 0575-6
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
173/42-43 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร 0 3731 5375
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 0 3498 3099
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม
229 หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทร 0 4219 9510
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 0 7576 3294-5
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
62/1 หมู่ที่ 6 ซอยท่าข้าวกำนันทรง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โทร 0 5625 5282-3
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
8 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โทร 0 4249 0709-10
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
1/130 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร 0 2577 0815
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร 0 3748 0621
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 217 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทร 0 3575 0181-2
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
400 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทร 0 5661 3531
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต
3/60 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0 7661 4242
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
ชั้น 3 ห้อง 306 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร 0 4377 7827
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
178 หมู่ 13 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อำเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทร 0 4597 9989
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด
333 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร 0 4356 9461
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
บ้านเลขที่ 21/2 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร 0 4281 4840
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
499 ม.9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0 4561 2043
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา
366 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร 0 7433 0231
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ
58 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร 0 2462 6755
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม
7/77-78 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร 0 3471 1941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร
9/15 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 0 3443 2663
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี
242 หมู่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร 0 3651 0281-2
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
157 หมู่่ที่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร 0 5561 2430
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทร 0 3569 1555
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร 0 4552 3179
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี
537/14 หมู่ที่ 1 ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 0 4224 2728,042 211 601
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
752 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 4941
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี
บริเวณชั้น๒ อาคารสำนักงาน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 78/12 หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0 2147 4909
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
45 หมู่ที่ 10 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร 0 3596 9916
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3/85 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร 0 7735 5013
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
146 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 0 3760 0285
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง
หมู่ที่ 1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร 0 7482 9726
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โทร 0 4268 1386
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 0 7371 9833
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเกาะหลัก เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร 0 3251 0704
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
258 หมู่1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร 0 3863 6455
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี
343-344 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร 06-5724-3226
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา
118/5 ม. 13 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร 0 7641 0208
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู
บ้านเลขที่ 71 ม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร 0 4231 5950
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
332/5-6 หมู่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 0 4416 3558
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
36/52-53 ม.3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จังหวัดระนอง
โทร 0 7788 0635
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี
163/3 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร 0 3626 7440
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา
62/50 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร 0 7327 4839
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล
หมู่ที่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทร 0 7474 0514
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
409 หมู่ 11 ถนนหนองคาย -โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0 4201 2579
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1622/11 ถนนสุรานารายณ์ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 0 4492 2860
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร 0 5547 9913
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร
ซ.มรุมาส สุทธาวาส1 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร 0 4271 1195
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์
9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทร 0 4384 0433
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เลขที่ 144 หมู่ที่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โทร 0 4455 9037, 0 4455 9082
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
(ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส) ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร 0 7353 2566
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี
203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร 0 3456 4113
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
21 หมู่12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 0 5586 8713
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย
39/1 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทร 0 5316 0751
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
โทร 0 5329 6122
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
1 ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โทร 0 5503 0102
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน
295 หมู่ 7 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร 0 5468 2038
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
บ้านดอกบัว เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0 5443 1080-1
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก
772 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร 0 5531 3380
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
41 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 0 3240 0467
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 0 5671 3801
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่
110 ม.2 ต.เหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร 0 5453 1116
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ศูนย์ประสานงานฯ ทศ.เมืองแม่ฮ่องสอน ป๊อกตะวันออก) เลขที่ 48 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร 0 5204 9440 , 0 5361 5911
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี
99/99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โทร 0 3273 8751
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
139/1 หมู่ 1 บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร 0 5420 9460
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน
84/1 หมู่ 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร 0 5352 5629
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี
12 หมู่6 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธานี 61000
โทร 0 5651 2026
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพ
161/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2245 2700


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,902,775 ครั้ง
3,563,580 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,784 ครั้ง
1,138 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,871,741 ครั้ง
121,735 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat