หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นิคมสร้างตนเอง

นิคมสร้างตนเองกระเสียว
69 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทร 0 3559 5575
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม
เลขที่ 139/1 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร 0 5482 5588-9
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 0 4386 9039
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล
3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 0 7735 5082
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
98 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
โทร 0 5346 9098
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
204 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทร 0 4342 1250
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
146 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 0 3726 4040
นิคมสร้างตนเองควนขนุน
300 หมู่ที่1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร 0 7460 0710
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทร 0 4268 1077
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 0 7371 9788
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
207 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร 0 3260 0863
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
253 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร 0 3863 6105
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
หมู่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร 0 3649 1478
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
205 หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 0 4223 7100
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า
61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร 0 5624 1384
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
1 ม.11 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทร 0 7645 3649
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
3 หมู่ที่ 12 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0 5502 0396
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน
351 หมู่ 4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โทร 0 5500 9521
นิคมสร้างตนเองเทพา
183 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัสงขลา
โทร 0 7480 0378
นิคมสร้างตนเองธารโต
253 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โทร 0 7329 7017
นิคมสร้างตนเองโนนสัง
หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร 0 4200 2037,0 4200 2040
นิคมสร้างตนเองบางระกำ
หมู่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร 0 5590 6147
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
195 หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 0 4467 9000
นิคมสร้างตนเองเบตง
หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทร 0 7329 9583
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ถ.โชคชัย-เดชอุดม กม.131-132 ม.5 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โทร 0 4414 6019
นิคมสร้างตนเองปากจั่น
9 หมู่ 10 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร 0 7788 0636
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท
163/6 หมู่ 12 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทร 0 3626 6663
นิคมสร้างตนเองพระแสง
หมู่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทร 0 7795 0040
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร 0 7326 1512
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทร 0 7475 2001
นิคมสร้างตนเองพิมาย
111 หมู่ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทร 0 4496 5404
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย
หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
โทร 0 4201 9009
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
ม.11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร 0 7458 4114
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
1 ม. 1 บ้านแหลมสวรรค์ ต.นิคมฯ ลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 0 4525 1775
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
214 หมู่ที่ 13 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทร 0 4587 2053
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
เลขที่ 227 หมู่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4430 0776
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
100 ม.5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร 0 5547 9905
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน
50 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
โทร 0 4278 9017
นิคมสร้างตนเองลำปาว
เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ 46140
โทร 0 4387 1288
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เลขที่ 144 หมู่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โทร 0 4455 9037, 0 4455 9082
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร
หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร 0 7370 9102
นิคมสร้างตนเองสุคิริน
หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961960
โทร 0 7365 6068
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
หมุ่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
โทร 0 4221 9740


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,708,169 ครั้ง
3,497,143 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17,715 ครั้ง
3,764 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,094,566 ครั้ง
145,960 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat