หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นิคมสร้างตนเอง

นิคมสร้างตนเองกระเสียว
69 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทร 035-595575
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม
เลขที่ 139/1 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร 054825588-9
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์
หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043869039
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล
3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร 077-355082
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล
98 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
โทร 0 5346 9098
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
204 หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทร 043421250
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
146หมู่ที่3ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทร 037264040
นิคมสร้างตนเองควนขนุน
300 หมู่ที่1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
โทร 074600710
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
โทร 042681077
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
โทร 073-719788
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร 032600863
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
253 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร 038-636105, fax 038-636498
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
หมู่ 6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร 036-491478
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ
205 หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042237100
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า
61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร 056-241384
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
1 ม.11 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทร 076453649
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
3 หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร 055-020396
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน
351 หมู่ 4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055 906142
นิคมสร้างตนเองเทพา
183 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัสงขลา
โทร 074-800378
นิคมสร้างตนเองธารโต
253 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
โทร 073297017
นิคมสร้างตนเองโนนสัง
หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทร 042002037}042002040
นิคมสร้างตนเองบางระกำ
หมู่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร 055906147
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด
195 หมู่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044679000 แฟกซ์ 044679000
นิคมสร้างตนเองเบตง
หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โทร 073299583
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.131-132 หมู่ที่ 5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทร 044146019 Fax 044146019
นิคมสร้างตนเองปากจั่น
9 หมู่ 10 ต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร 077-880636
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท
163/6 หมู่ 12 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โทร 036-266663
นิคมสร้างตนเองพระแสง
หมู่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทร 077-282-228
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
โทร 073 - 261512
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทร 074-752001,074-752089
นิคมสร้างตนเองพิมาย
111 หมู่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110
โทร 044965404
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย
หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
โทร 042-019009
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
ม.11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร 074584114
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
เลขที่ 1 หมู่ 1 บ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมฯ ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทร 045-366153
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
214 หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทร 045872053 แฟกส์ 045872109
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 227 หมู่ 11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044249144
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
100 ม.5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
โทร 055-479-905
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน
50 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
โทร 042789017
นิคมสร้างตนเองลำปาว
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ 46140
โทร 043-871288
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม
เลขที่ 144 หมู่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โทร 044559037,044559082
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร
หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร 073 551921
นิคมสร้างตนเองสุคิริน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961960
โทร 073656068
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี หมุ่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
โทร 042-219740
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า

โทร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,414,811 ครั้ง
3,396,227 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,029 ครั้ง
597 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,603,497 ครั้ง
102,930 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat