หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร 034564383-4
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
288 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 0 5589 8589 -90
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
39 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร 053-602579
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร 0 5327 9264 ต่อ 101 แฟกซ์ 0 5327 9264 ต่อ 108
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ตู้ ปณ.2 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 055-508831
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
113 หมู่ 7 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 054-682037
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 054449531
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
334 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055265016
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
41 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032400762
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
ตู้ ปณ.1 99/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 056-726627 โทรสาร 056-726628
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
110 ม.2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร 054521728
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร 053687983
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี
99/99 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 032738803
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง - แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปณ. 52000
โทร 0 5482 5620-1
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
164/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร 053537338
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเดิม
โทร 056511523


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,406,774 ครั้ง
3,396,112 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,135 ครั้ง
1,283 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,595,463 ครั้ง
102,727 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat