หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี
203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร 0 3456 4383-4
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
288 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทร 0 5586 8589-90
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
39 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร 0 5360 2579
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
130 ม.12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร 0 5327 9264 ต่อ 101
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก
ตู้ ปณ.2 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0 5550 8831, 0 5557 7205
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
113 หมู่ 7 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 0 5468 2039
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 0 5444 9530-1
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก
334 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055265016
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี
41 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 0 3240 0762
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์
ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชบูรณ์ 99/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร 0 5672 6627
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
110 หมู่ที่2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทร 0 5452 1728 , 0 5451 1189
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร 0 5368 7983-4
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี
99/99 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร 0 3273 8803
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง
หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง - แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปณ. 52000
โทร 0 5482 5621
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน
164/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร 0 5353 7338
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเดิม ชั้น 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร 0 5651 1523


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,902,775 ครั้ง
3,563,580 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,784 ครั้ง
1,138 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,871,741 ครั้ง
121,735 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat