หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก
41 ม.2 ถ.สูง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทร 0 3242 5416 แฟกซ์ 0 3242 7803
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร 0 2577 1312 แฟกซ์ 0 2577 2306
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี
7 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร 0 2577 1148 แฟกซ์ 0 2577 3275
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
204 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร 0 3635 7320 แฟกซ์ 0 3627 3064
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
1362 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4492 2666 แฟกซ์ 0 4492 2667
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
42 ม.7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทร 0 7537 6226 แฟกซ์ 0 7537 6227
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง
771 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โทร 0 5531 1217 ต่อ 15 แฟกซ์ 0 5531 1217 ต่อ 16
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่
69 ม.7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
โทร 0 4563 0661 แฟกซ์ 0 4581 4267
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์
202 ม.16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร 0 3260 0829 แฟกซ์ 0 3255 4388
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
78/12 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 0 2583 0044 , 0 2582 0711 แฟกซ์ 0 2584 3295
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
112 ม.6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร 0 5304 7337 แฟกซ์ 0 5304 7338


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
13,386,768 ครั้ง
3,265,661 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,323 ครั้ง
996 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,028,584 ครั้ง
79,132 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat