เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้อง
gggg4321
เมื่อ 30 พ.ย. 2557
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม 0316.1/ว 13672 ลงวันที่ 28 พ.ย. 57เรื่อง ขอความร่วมในการแต่งกายมาปฏิบัติราชการ ในข้อ 1.สวมเครื่องแบบราชการชุดสีกากีทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการที่ถูกต้องเพื่อให้สอดรับกับระเบียบและความถูกต้องอย่างแท้จริงต้องแต่งแบบไหน และเตัวอย่างครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้องตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดคืออย่างไร รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ