เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้อง
gggg4321
เมื่อ 30 พ.ย. 2557
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พม 0316.1/ว 13672 ลงวันที่ 28 พ.ย. 57เรื่อง ขอความร่วมในการแต่งกายมาปฏิบัติราชการ ในข้อ 1.สวมเครื่องแบบราชการชุดสีกากีทุกวันจันทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบของพนักงานราชการที่ถูกต้องเพื่อให้สอดรับกับระเบียบและความถูกต้องอย่างแท้จริงต้องแต่งแบบไหน และเตัวอย่างครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้องตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนดคืออย่างไร รบกวนขอรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ
dsdw_ict01
ขณะนี้กรมฯ กำลังรอคำสั่งจากทางกระทรวงฯ ในเรื่องเครื่องหมายที่ใช้ประดับเครื่องแบบอยู่ เช่น แถบบ่าและเข็มขัด ถึงตอนนั้นคงมีคำสั่งเวียนถึงหน่วยงานในสังกัด
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ :1 ธ.ค. 2557 เวลา: 09:22:44
000000009
ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม สืบเนื่องจากหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0306/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ โดยเรียนตามข้อหารือข้อ 1 พนักงานราชการไม่ใช่ราชการฝ่ายพลเรือนและไม่ใช่ลูกจ้างประจำ ดังนั้น จึงไม่สามารถแต่งแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือเครื่องแบบปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำไปใช้กับเครื่องแบบปฏิบัติของพนักงานราชการได้ (คือไม่สามารถแต่งกายด้วยชุดกากีทั้งเสื้อและกางเกงหรือกระโปรงทั้งชุดได้ถูกต้องตามที่เข้าใจใช่ไหม) อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการสามารถกำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานให้พนักงานราชการได้ แต่จักต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งเครื่องแบบไว้..................................จึงอยากจะขอรบกวนขอความชัดเจนเรื่องเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อสีขาว กระโปรงหรือกางเกงสีกากี หรือแบบใด หรือขอความอนุเคราะห์กรมฯ ช่วยระบุตัวอย่างสีเครื่องแบบออกมาให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โดยออกเป็นหนังสือแจ้งด้วยนะครับ ฝากรบกวนด้วยครับผม
ความคิดเห็นที่ 2 เมื่อ :1 ธ.ค. 2557 เวลา: 11:06:20
000000008
ขอสอบถามเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ ซึ่งตามข้อหารือข้อ 1 พนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่ลุกจ้างประจำ ไม่สามารถแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานเช่นเดียวกับเครื่องแบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลุกจ้างประจำได้(ชุดกากีทั้งชุด) อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการสามารถกำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานราชการได้ แต่จักต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งวึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งเครื่องแบบไว้ .................. จึงจะขอรบกวนสอบถามถึงเครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานราชการควรแต่งแบบไหน สีอะไร เช่น เสื้อสีขาว กางเกงหรือกระโปรงสีกากี หรืออื่นใด จึงขอความอนุเคราะห์ทางกรมฯ ช่วยส่งแบบอย่าง หรือกำหนดเครื่องแบบหรือสีเครื่องแบบที่ใส่ให้มีความชัดเจนและทำเป็นหนังสือแจ้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถุกต้องดดยไม่ขัดต่อระเบียบครับ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 3 เมื่อ :1 ธ.ค. 2557 เวลา: 13:46:53
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 3 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,562,674 ครั้ง
3,483,937 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,823 ครั้ง
3,745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,422,424 ครั้ง
158,843 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat