เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
สีชุดเครื่องแบบพนักงานราชการที่ถูกต้อง
000000008
เมื่อ 1 ธ.ค. 2557
ขอสอบถามเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ ซึ่งตามข้อหารือข้อ 1 พนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการและไม่ใช่ลุกจ้างประจำ ไม่สามารถแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานเช่นเดียวกับเครื่องแบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลุกจ้างประจำได้(ชุดกากีทั้งชุด) อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการสามารถกำหนดการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานราชการได้ แต่จักต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งวึ่งมีกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งเครื่องแบบไว้ .................. จึงจะขอรบกวนสอบถามถึงเครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานราชการควรแต่งแบบไหน สีอะไร เช่น เสื้อสีขาว กางเกงหรือกระโปรงสีกากี หรืออื่นใด จึงขอความอนุเคราะห์ทางกรมฯ ช่วยส่งแบบอย่าง หรือกำหนดเครื่องแบบหรือสีเครื่องแบบที่ใส่ให้มีความชัดเจนและทำเป็นหนังสือแจ้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถุกต้องดดยไม่ขัดต่อระเบียบครับ ขอบคุณครับ
dsdw_ict01
เกี่ยวกับสีชุดเครื่องแบบพนักงานราชการ และเครื่องหมายที่ต้องติด เพื่อให้ท่านได้รับคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็วท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่กลุ่มอำนวยการ กรมฯ ที่เบอร์ 6060
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ :1 ธ.ค. 2557 เวลา: 14:48:41
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 1 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,177,098 ครั้ง
3,589,630 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
183,247 ครั้ง
20,843 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat