เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ร้องเรียนผอ.และหน.ฝ่ายบริหาร
firtname
เมื่อ 13 ม.ค. 2558
ขอให้กรมฯ ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของ ผอ.และหน.บริหาร ดังนี้ 1.จัดทำโครงการต่างๆ(การเบิกเงิน) 2.จัดซื้อจัดจ้าง 3.ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 4.จ้างเหมา ซึ่งเรื่องต่างเกี่ยวกับการเบิกเงินทั้งสิ้น ขอให้จัดการโดยเร็ว ถ้าเช่นนั้นจะร้องเรียนตามลำดับต่อไป จนกว่าจะตรวจสอบ หมายเหตุ ข้อความนี้จัดทำ 2 ฉบับ (1.กรมฯ 2.กระทรวงฯ)