เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ร้องเรียน ผอ.ศพส44 หน.ฝ่ายบริหาร หน.กลุ่มพัฒนา หน.ฝ่ายแผน
kkkkkkkk
เมื่อ 20 ม.ค. 2558
ขอให้ตรวจสอบการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของบุคคลเหล่านนี้ ตรวจสอบการทำงานย้อนหลัง คำสั่ง และการกระทำทุกด้านโดยละเอียด ภูมิหลังทั้งหมด และ จนท.ในหน่วยงานทั้งหมด มีพฤติกรม ไม่น่าไว้วางใจ เป็นภัยต่อบุคคลภายนอกและบุคคลอื่น ละเมิสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น วางตัวไม่เหมาะสม เป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติ