เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
อยากถามแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการครับ
daisykiku
เมื่อ 4 มี.ค. 2558
อยากรู้ว่าจะออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างครับ
dsdw_ict01
โดยสรุปแนวๆนี้ - แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ *ประวัติความเป็นมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ • วิสัยทัศน์ • พันธกิจ • ภารกิจ • อำนาจหน้าที่ *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 *นโยบายรัฐบาล *สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 *รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 *รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 *ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม *ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. *บทกลอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ *แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช. *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 *ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนฯ 11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชุดที่ 1 *แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชุดที่ 2 *แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 *ข้อสอบข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม *ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2556-2566) *การกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2556-2566) • ยุทธศาสตร์ความรู้ • ยุทธศาสตร์นโยบายและแผน • ยุทธศาสตร์การบูรณาการและระบบงาน • ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม • ยุทธศาสตร์การติดตามประเมินผล *การประเมินความคุ้มค่า ***หรือสามารถอ่านได้ในท้ายประกาศของเอกสารที่ท่านสมัครสอบก็จะบอกหัวข้อแนวข้อสอบว่าออกสอบอะไรบ้าง***
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ :5 มี.ค. 2558 เวลา: 09:56:32
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 1 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,179,102 ครั้ง
3,589,837 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,893 ครั้ง
1,767 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
185,251 ครั้ง
21,050 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat