เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ร้องเรียนหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร
ตรวจสอบการทำงาน
เมื่อ 14 ก.พ. 2560
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1. เรื่องการเบิกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีการนำบัตรประชาชนของชาวบ้านหรือราษฏรไปเบิกโดยที่เจ้าตัวไม่รับรู้หรือรับรู้แต่ก็ได้เงินน้อยกว่าจำนวนที่ระบุในใบสำคัญหรือไปชื้อเป็นสิ่งของ เช่น 1.1.เบิกเงินจำนวน 2,000 บาท ไปชื้อเป็นสิ่งของ โดยข้างในมี น้ำด่ืม จำนวน 12 ขวดเล็ก มาม่า จำนวน 6 ห่อ ปลากระป๋อง จำนวน 6 กระป๋อง ข้าวสาร 1 กิโล ของที่ได้รับมีมูลค่าไม่ถึง 2,000 บาท 1.2.เบิกเงินจำนวน 2,000 บาท แต่มอบให้ประชาชน จำนวน 1,000 บาท 1.3 เบิกเงินจำนวน 2,000 บาท ไม่มอบให้กับประชาชนที่เอาชื่อมาเบิก 2.การเปิดสอบพนักงานราชการมีการกำหนดคุณสมบัติในตำแหน่งเดียงกันในหลายจังหวัดแต่ระบุคุณสมบัติที่ไม่เหมื่อนกัน รบกวนช่วยตรวจสอบด้วย ตอนนี้กำลังส่งเรื่องให้ กพ. ดูว่าสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ 3.ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพรใช้อำนาจโดยมิชอบ แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองจนเจ้าหน้าที่หลายคนบอกให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น การบังคับให้รู้น้องเซ็นต์จ่ายเงินโดยที่ไม่ได้จ่ายจริง บังคับให้รู้น้องใช้แบบสำคัญรับเงินแบบไม่มีตัวเลข การเรียกรับผลประโยชน์จากการชื้อ-ขาย การซ่อมรถ การชื้อวัสดุต่าง ๆ จากร้านค้า 4.รบกวนตรวจสอบการทำงานด้วยนะคับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่ควรได้รับไม่ใช้ตกอยู่ในมือเจ้าหน้าที่ของรัฐ