เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แจ้งข้อร้องเรียน
yud
เมื่อ 1 มิ.ย. 2560
แจ้ง...ผู้ดูแลระบบ เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ขอร้องเรียนศูนย์คุ้มครองฯจังหวัดยโสธร เนื่องด้วยจากการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการที่ผ่านมา รู้สึกสงสัยในการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพราะจากวันที่ไปสมัครสอบรู้สึกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ สมัครเข้าสอบและผ่านการคัดเลือกด้วย หากแต่ว่าบุคคลภายนอกเช่นข้าพเจ้าก็สอบผ่านเช่นกัน และวันที่ไปสอบสัมภาษณ์ก็เห็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ด้วย และจากประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการใน 2 ตำแน่งคือนักพัฒนาสังคมและเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ก็คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่น่าสงสัยได้ว่าศูนย์คุ้มครองฯจังหวัดยโสธร ต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่นอน นับตั้งแต่คณะกรรมการสอบจนถึงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯเท่านั้น เป็นที่ผิดปกติวิสัยของการสอบในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จึงอยากให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในส่วนกลางหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ให้ประจักษ์ หรือให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นบุคลที่น่าเชื่อถือได้จากหน่วยงานอื่นในจังหวัดหรือจากส่วนกลางที่ไม่มีผลได้เสียในการสอบคัดเลือกครั้งนี้..!!! ปล.เอกสารสามารถทำให้ผิดเป็นถูก หรือทำให้ถูกเป็นผิดได้ เพราะความไม่ซื่อสัตย์โปร่งใสและไม่มีความยุติธรรมต่อบุคคลภายนอกเลย..!! ........ขอขอบคุณอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ.... ***ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบหาย เรื่องนี้ต้องขยายให้กระจ่างชัด เพราะหากไม่มีการดำเนินการใดๆ คงต้องแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือ แอดมินเพจดังเป็นแน่