เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
การใช้บัญชี ของกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sopissuda
เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ขอทราบ ตอนนี้เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตอนนี้ เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะ 1.การใช้บัญชี ของกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เอง 2.การขอใช้บัญชี ของหน่วยงานอื่นๆ