เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขอร้องเรียน การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
ZTE
เมื่อ 17 ก.ค. 2563
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่าน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ขอร้องเรียน การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 ตำแหน่งที่ 169 พนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง ประเด็นที่ 1 ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 วิชาสอบของ ตำแหน่งที่ 169 พนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง มี 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2.นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ซ้ำกับข้อที่ 1) 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6.ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยโจทย์คำถามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนองจัดทำขึ้นไม่ครอบคุมกับวิชาที่สอบตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่อย่างใด (วิชาที่สอบจริงมีแต่ข้อที่ 2) ทั้งนี้เห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควรหรือโทรติดต่อสอบถามจากผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ว่าวิชาที่สอบทั้ง 6 ข้อ ครอบคุมหรือมีเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือไม่ กรณีวิชาที่สอบไม่ครอบคุมหรือมีเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง กำหนดโจทย์คำถามขัดต่อการประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือไม่ ประเด็นที่ 2 ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ 15 กรกฎาคม 2563 ตำแหน่งที่ 169 พนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 มีความสัมพันธ์กับพนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง อาจทำให้ผู้เข้าสอบรายนี้รู้ถึงคำตอบที่ควรจะตอบหรือมีการแก้ไขคำตอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้ ทั้งนี้เห็นควรตรวจสอบความสัมพันธ์ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 กับพนักงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง และโจทย์คำถาม กระดาษคำตอบ ของผู้สอบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 0 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,159,607 ครั้ง
3,587,581 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,284 ครั้ง
916 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
165,756 ครั้ง
18,794 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat