เว็บบอร์ด
โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากข้อความที่ท่านเขียนไว้ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหายไม่เหมาะสมหรือโฆษณาสินค้าทางเรามีความจำเป็นต้องลบ ข้อความนั้นทิ้ง อนึ่ง หากการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องผลสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
vipavan
เมื่อ 17 เม.ย. 2558
อยากทราบว่าใช้มาตรฐานอะไร ที่ตัดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเหลือแค่ 40 คะ หน่วยงานอื่นเค้าขึ้นบัญชีหมดทุกคน การตัดโอกาสของผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนมันดูโหดร้ายกับความรู้สึกของผู้สอบที่สุด ทุกคนหวังขึ้นบัญชีเพื่อรอโอกาสเรียกบรรจุจากหน่วยงานราชการอื่น เพราะสามารถขอใช้บัญชีกันได้ แต่ท่านคณะกรรมการกลับตัดสิทธิ์เหลือแค่40คน ถ้าอีก 42 คน เค้าสอบไม่ผ่านข้อเขียน และไม่มีชื่อยังรู้สึกดีกว่าสอบผ่านแต่ตกรอบสัมภาษณ์เสียอีก ท่านใช้อะไรวัดคำถามและคำตอบคะ ว่าถูกหรือผิด ใช้ความรู้สึกของตัวเองหรือคะ รู้สึกผิดหวังคะ ตั้งใจทำงาน และมีความศรัทธากะหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบกะกระทรวง พม.มา9ปี แต่สิ่งที่ได้รับเหมือนถูกก้อนหินเขวี้ยงใส่หน้า มันยุติธรรมแล้วเหรอคะ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกะท่าน ท่านคงรู้สึกไม่ต่างกับเราเช่นกัน
dsdw2549
อยากให้ 42 คนที่โดนตัดชื่อ มารวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรม นัดกันยังไงบอกมาได้เลย ฝากเบอร์โทรหรือสร้างเพจ facebook ก็ได้ครับ โพสต์ไว้เลยครับ
ความคิดเห็นที่ 1 เมื่อ :21 เม.ย. 2558 เวลา: 12:21:39
vipavan
เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ ติดต่อช่องทางไหนกันดีคะ เราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมคืนมา
ความคิดเห็นที่ 2 เมื่อ :21 เม.ย. 2558 เวลา: 15:28:54
dsdw_hr
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทางกรมฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

1.เนื่องจากการสอบในครั้งนี้ “เป็นการสอบแข่งขัน” การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ต้องมีการสอบผ่านภาค ก. / ภาค ข. (ข้อเขียน) และภาค ค. (การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยการขึ้นบัญชีจะต้องผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ภาค ตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ กรณีมีผู้ขึ้นบัญชีเหลือ 40 คน เกิดจากการพิจารณากลั่นกรองในการผ่านการคัดเลือกในแต่ละภาค รวมทั้ง 3 ภาค รวมทั้งการประเมินจะมีวิธีการและองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรู้ความสามารถ สมรรถนะหลักและความจำเป็นของตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และด้านอื่นๆของบุคคลที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ พฤติกรรม การพัฒนาความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน ตามหลักการบริหารงานบุคคล ดังนั้น กรณีผู้ที่ไม่ได้ขึ้นบัญชี จึงมิได้หมายความว่าเป็นผู้ไม่มีความรู้ความสามารถ แต่เป็นการคัดเลือกจากผู้แข่งขันซึ่งกรรมการต้องการคัดสรรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและมีศักยภาพที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน ตามลำดับที่ต้องการให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และการปฏิบัติราชการของภาคราชการ อีกทั้งตามหลักเกณฑ์ก็มิได้ระบุว่าผู้ผ่านภาค ก.และภาค ข. แล้ว จะต้องได้รับการขึ้นบัญชีทั้งหมด เพราะเป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตราที่กรมได้ประกาศสอบแข่งขันไว้ หากจะบอกว่าให้ส่วนราชการต้องขึ้นบัญชีเพื่อจะได้รอโอกาสให้ส่วนราชการอื่นเรียกบรรจุ เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องของความประสงค์ของส่วนราชการอื่น ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือจากการสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ.กำหนด อีกทั้ง หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ.กำหนดนั้น ก็มิได้กำหนดว่าต้องขึ้นบัญชีผู้ผ่านภาค ข. ทั้งหมด หลังจากผ่านการสอบภาค ค.(ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)แล้ว แต่เจตนารมณ์ของการทดสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ก็เพื่อให้กรมหรือส่วนราชการใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการของตำแหน่งที่รับการบรรจุมากที่สุด
- ส่วนการใช้อะไรวัดคำถามและคำตอบว่าถูกหรือผิด ใช้ความรู้สึกของตัวเองหรือไม่
ขอเรียนว่าคณะกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การประเมินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยคำนึงถึงหลักไม่เลือกปฏิบัติและต้องการให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ที่เหมาะสมและดีที่สุดกับตำแหน่งที่ต้องการรับการบรรจุ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ของ “กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอก หรือบุคลากรที่ปฏิบัติในสังกัดกระทรวง พม. ย่อมมีความเท่าเทียมกันในการสะท้อนศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความคิด เพื่อแข่งขัน ให้กรมได้คนที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุดเข้ารับราชการ ตามหลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ “เก่ง ดี มีคุณธรรม”

2.ทราบว่าทุกคนมีความหวัง แต่ให้เข้าใจว่าในการสอบครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขัน และการทำข้อสอบถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง แต่ในสิ่งที่คุณคาดหวัง คุณยังได้รับประสบการณ์จากการสอบ ซึ่งอาจนำไปสรุปบทเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาใช้ในการสอบครั้งต่อไป (อย่าหมดหวัง ท้อแท้) ในทางกลับกันกรรมการในฐานะที่จะต้องสรรหาคัดสรรให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะบุคลากรได้ทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพเหมาะกับลักษณะงานตามตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติ ยกตัวอย่าง ซื้อผลไม้ทั้งกระจาดก็ต้องคัดลูกที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ฉันใดก็ฉันนั้น ก็ขอให้กำลังใจ

3.เป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่พลาดหวัง แต่ในครั้งนี้เป็นการสอบแข่งขันมิใช่การสอบเปลี่ยนประเภทบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการ ดังนั้น การสอบคัดเลือกได้ดำเนินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งต้องวัดความรู้ความสามารถ สมรรถนะ จากทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ (ภาค ก./ภาค ข. และภาค ค.) ที่ต้องสามารถมองเปิดกรอบความคิด ประยุกต์ใช้ในบริบท เพื่อให้เห็นวิสัยทัศน์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนางานขององค์กร ซึ่งไม่ใช่งานประจำหรืองานโครงการกิจกรรมในพื้นที่หรือประสบการณ์ทักษะในพื้นที่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องเลือกเฟ้นผู้ที่เหมาะสม และไม่มีเกณฑ์องค์ประกอบเกี่ยวกับการพิจารณาระบบเครือญาติหรือพิจารณาจากนามสกุลตามที่เข้าใจ ซึ่งนอกจากผิดหลักเกณฑ์ระเบียบตามระบบคุณธรรมในการสรรหาแล้ว ยังถือเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสิ่งที่ตัวบุคคลได้รับการคัดเลือก ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว

4.ขอทำความเข้าใจการที่สามารถตอบได้อย่างสมบูรณ์ไม่ออกนอกประเด็นไม่ได้หมายความว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกใจกรรมการหรือผิด แต่มีนัยสำคัญ ในมุมมอง แนวคิด ไหวพริบ ปฏิภาณ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงบุคลิกภาพ พฤติกรรม เชื่อมโยงที่จะนำมาใช้กับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยเฉพาะของงานด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเทคนิค วิธีการของผู้สัมภาษณ์เองในการวิเคราะห์ พินิจและพิจารณา ดังนั้น การตอบที่อธิบายได้ ชัดเจน ครบถ้วน อาจไม่ได้หมายความว่า เป็นคำตอบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน หรือตรงตามความต้องการของตำแหน่งเสมอไป อีกทั้งผู้สัมภาษณ์ให้โอกาส ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่จะสร้างสรรค์คำตอบหรืออธิบาย โดยไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นในหลายประเด็นต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการได้ค้นหาศักยภาพหรือคุณสมบัติที่เพียงพอ และหรือเหมาะสมกับการที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ คำตอบจึงไม่มีผิดหรือถูก หรือจำนวนคำตอบมากหรือน้อย รวมทั้งระยะเวลาในการสัมภาษณ์ แต่กรมต้องการได้บุคลากร ที่มีศักยภาพที่ดีที่สุด และทัศนคติที่เหมาะสม รวมทั้งมุมมองเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวมทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะงานในหน้าที่ที่ทำอยู่กรณีคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วด้วย

5.ในการประกาศผลผู้สอบขึ้นบัญชีได้ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กรมกำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้ใช้ระยะเวลานานมากอย่างที่เข้าใจ
- ส่วนการพลาดโอกาส ก็ขอให้กำลังใจและยังมีโอกาสในการสอบครั้งต่อไป ถือว่า “การสอบแข่งขัน” ในครั้งนี้เป็นการสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้ และขอให้เข้าใจว่าเป็นการคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้มาทำงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน ของ “กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” มิใช่สายงานอื่น แต่กรมต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ที่มีศักยภาพ สมรรถนะ และต้องการผู้ที่สามารถใช้ความรู้ ตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร อย่างหลากหลายมาปรับใช้ ประยุกต์วิเคราะห์ในการทำงานให้กับองค์กรตามวัตถุประสงค์อย่างรอบด้านและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในตำแหน่งนี้ ระบุเกณฑ์การตัดสินไว้ว่า : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และ ได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ดังนั้น ผู้ที่จะสอบขึ้นบัญชีได้ จะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 ภาคตามเกณฑ์ มิใช่ผ่านข้อเขียนได้แล้วเมื่อสัมภาษณ์ต้องได้ขึ้นบัญชี ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีความสำคัญต่อการคัดเลือกองค์ประกอบหนึ่ง ไม่ใช่แค่พิธีการเพื่อสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคให้แก่ทุกคนที่เข้ารับการสอบ เพราะนี่คือการสอบแข่งขัน ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสอบที่ ก.พ.กำหนด ก็มิได้กำหนดว่าผู้ผ่านข้อเขียนแล้วจะต้องได้ขึ้นบัญชี นอกจากจะผิดหลักการและวิธีการในการสรรหาที่ ก.พ.กำหนดแล้ว ยังเป็นการให้องค์กรภาครัฐเสียประโยชน์ ซึ่งผู้สรรหาจำเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ผู้ที่เก่ง ดีและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง กับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
ความคิดเห็นที่ 3 เมื่อ :22 เม.ย. 2558 เวลา: 10:17:22
เสียความรู้สึก
ยอมรับว่าเสียใจ..ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมากกับผลสอบภาค ค. เข้าใจว่าผ่านการสอบภาค ข. มาแล้วแสดงว่าผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ มาสอบสัมภาษณ์ถามชื่อ นามสกุล ประสบการณ์การทำงาน ถามว่าทำงานกรมพัฒมากี่ปีแล้ว ถามเรื่องส่วนตัวทั้่งนั้น แล้้วก้อให้ลากเส้น แค่ลากเส้นผิดไม่ถูกใจกรรมการหรอคะ แล้วทุกอย่างที่ทำมา อุตส่าห์สอบผ่านภาค ข ความตั้งใจอ่านหนังสือ ความตั้งใจไปสอบสัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เคยเสียดายเท่ากับความผิดหวังที่ได้รับกรมนี้ ที่เราเคยรัก เคยศรัทธา กับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ มันเจ็บ!!! คุณไม่ให้เราผ่านการสัมภาษณ์ เราตกการสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถผ่าน แต่บุคลิกภาพการตอบคำถามไม่ผ่าน แล้วตั้ง 40 กว่าคน คุณทำได้ยังไง นึกถึงความรู้สึกกันบ้างมั้ย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ถึงคุณไม่เอาเราเป็นข้าราชการกรมพัฒฯ ขอแค่ขึ้นชื่อขึ้นบัญชีไว้ให้บุณบารมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทำงานกรมพัฒ มาแล้วสอบติด แต่จะเรียกรึไม่เรียกอีกเรื่องหนึ่ง ก็ยังดี ดีกว่าการให้ตกสอบสัมภาษณ์แบบนี้ ไร้มนุษยธรรม นี่หรอคนทำงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เอาส่วนไหนมาคิด แล้วคิดได้ไง ระดับนี้แล้ว เชื่อเลย..ทำร้ายอย่างเยือกเย็น ทำงานช่วยเหลือประชาชนแต่ทำร้ายลูกน้อง ทำร้ายคนทำงานแบบนี้หรอ..หมดศรัทธา เสียความรู้สึก เสียใจมาก ช่วยประกาศผลคะแนนให้กระจ่างด้วยละกัน จะได้นำไปปรับปรุงตัวเองให้ถูกใจพวกคุณ.. เพราะเรากลายเป็นคนอื่นไม่ใช่คน พม.แล้วมั้ง สงสัยในตัวเองเหมือนกัน ในสิ่งที่พวกคุณมองเรา 40 กว่าคน
ความคิดเห็นที่ 4 เมื่อ :22 เม.ย. 2558 เวลา: 12:33:29
vipavan
แล้วคำถามและคำตอบที่ว่าออกนอกประเด็น ท่านกรรมการใช้ความคิดและประสบการณ์ของท่านนำมาวัดความถูกหรือผิดเหรอคะ งั้นแสดงว่าตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ตอบเข้าประเด็นทุกคน เพราะไม่ถูกตัดทิ้งสักคน มันน่าเหลือเชื่อนะคะ ว่าเด็กที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า5ปีขึ้นไป กลับถูกมองว่าไร้ความสามารถ ขาดสมรรถนะ มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนน้อยกว่าเด็กที่เพิ่งจบและยังไม่เคยผ่านการทำงาน สำหรับประสบกาณ์ที่เราทำงาน ที่เราทุ่มแท ทำผลงานให้กับกระทรวง กรม หลากหลายโครงการที่ผ่านมา กลับถูกมองว่าเราไร้ความสามารถ เรายังเก่งไม่พอที่จะเป็น ขรก.ของกรมพัฒฯ หากท่านบุคลากรคนหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าเรา ท่านทุ่มเทการทำงาน แต่ผู้ใหญ่กลับมองว่าท่านไร้ความสามารถ แล้วเอาบุคคลอื่นมาทำงานแทนท่าน ท่านคงรู้สึกภูมิใจมากซิคะ ท่านอาจไม่เข้าใจ แต่ถ้าเมื่อใดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกะท่าน วันนั้นท่านจะเข้าใจ ขอบคุณคะ สำหรับคำตอบที่อาจดูเหมือนกระจ่าง แต่ยังคงบั่นทอนความรู้สึก เพราะถึงอย่างไร มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการอยู่ดี ท่านกรรมการคะ คนเราไม่สามารถมองเห็นตัวเองสองด้านได้ในเวลาที่พร้อมกัน ท่านอาจมองว่าท่านดี เฟอเฟค บุคลิกดี แต่คนอื่นอาจมองตรงกันข้ามกับความคิดของท่านได้เช่นกัน วันสัมภาษท่านให้ทำแบบแสดงการลากเส้นผ่านจุด โดยกรรมการผู้ชายพูดขึ้นมาว่า ให้ทำแค่สนุกๆ ไม่มีผลกะคะแนนสัมภาษณ์ ท่านคงใช้จินตนาการในการทำงานซิคะ 40 กว่าคนจึงหายไปโดยไร้ซึ่งจินตนาการ ขอให้ท่านใช้มาตรฐานนี้ทำงานต่อไปนะคะ ใช้จินตนาการในการจัดทำแผน นโยบาย ลงสู่ระดับภูมิภาคเยอะๆ เพื่อกรมพัฒฯ จะได้ตอบสนองตามนโยบายรัฐ กระทรวง และมีบุคคลากรที่มากซึ่งประสบการณ์ ตามมาตรฐานของท่านคณะกรรมการคะ ขอบคุณคะ
ความคิดเห็นที่ 5 เมื่อ :22 เม.ย. 2558 เวลา: 20:01:36
มีความคิดเห็นทั้งสิ้น 11 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 -> << 1 2 3 >>
หากต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา Login หรือ สมัครสมาชิก
เพื่อใช้งานระบบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,363,373 ครั้ง
3,534,925 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,498 ครั้ง
816 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,640,943 ครั้ง
141,412 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat