ประกาศราคากลาง    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2557


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,121,910 ครั้ง
3,523,521 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,277 ครั้ง
1,027 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,099,021 ครั้ง
162,069 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat