ประกาศราคากลาง    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,921,857 ครั้ง
3,409,566 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,975 ครั้ง
1,182 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,281,154 ครั้ง
100,223 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat