ประกาศราคากลาง    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 2558


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,169,944 ครั้ง
3,526,148 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,389 ครั้ง
2,050 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,147,035 ครั้ง
167,180 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat