ประกาศราคากลาง    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2565
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,138,739 ครั้ง
3,592,564 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,410 ครั้ง
1,207 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
144,888 ครั้ง
23,777 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat