ย้อนกลับ

03/01/20

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "วิสาหกิจเพื่อสังคม"


มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน
คือสามารถผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างกฎหมายสำคัญเมื่อกลางปีที่แล้ว เพื่อให้รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เป็นการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม..... สามาอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/2wgkSgq


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ


ไฟล์เพิ่มเติม:   

Written by: thairath
Share this news: