ย้อนกลับ

03/11/20

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญบุคคลที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และตามข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2659 6473, 0 2659 6475

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


ไฟล์เพิ่มเติม: 1583924938.pdf  1583925846.docx  

Written by:
Share this news: