ย้อนกลับ

03/26/20

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม"


เคยเขียนถึงเรื่องราวของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 และบอกกล่าวไปเมื่อต้นเดือนว่า กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดํารงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น

บัดนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานอนุกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) แล้ว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563..... สามารถอ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/2UFTLUv


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ


ไฟล์เพิ่มเติม:   

Written by: thairath
Share this news: