ย้อนกลับ

04/22/20

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ได้กำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารองค์กรในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ...
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


ไฟล์เพิ่มเติม: 1587551567.pdf  

Written by:
Share this news: