ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอเครืืองปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ประกาศ : 29 ส.ค. 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ิอเครืืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดขนาดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศขนาด 24000 บีทียูจำนวน 2 เครืืองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,312,507 ครั้ง
3,423,237 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,176 ครั้ง
745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,479 ครั้ง
107,433 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat