ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่........ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๓ :นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2563
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่........ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  จำนวน ๑ หลัง ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่  มกราคม ๒๕๖๓ :นิคมสร้างตนเองโนนสัง

- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
- ร่างขอบเขตงาน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,312,507 ครั้ง
3,423,237 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,176 ครั้ง
745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,435,479 ครั้ง
107,433 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat