ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2563
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,717,971 ครั้ง
3,555,512 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,598 ครั้ง
1,501 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,981,418 ครั้ง
115,188 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat