ประกาศประกวดราคา    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2557
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสังคม พร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat