แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 2557
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งแบบฟอร์มที่ e-mail : plan6023@gmail.com ภายในวันที่ 24 ม.ค.2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 0841102565 และ 0809642229


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat