โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 1

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 1


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,639,300 ครั้ง
3,436,677 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,968 ครั้ง
1,480 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,213,495 ครั้ง
99,699 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat