โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 5

วันที่ประกาศ : 22 พ.ค. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่นที่ 5


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,672,912 ครั้ง
3,438,313 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,720 ครั้ง
863 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,247,088 ครั้ง
102,577 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat