โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กรอบแนวคิดของ Happy 8 Workplace

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กรอบแนวคิดของ Happy 8 Workplace


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,593,314 ครั้ง
3,434,867 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,562 ครั้ง
553 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,167,539 ครั้ง
96,523 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat