โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กรอบแนวคิดของ Happy 8 Workplace

วันที่ประกาศ : 30 พ.ค. 2557
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการภายใต้กรอบแนวคิดของ Happy 8 Workplace


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,379,221 ครั้ง
3,395,269 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,539 ครั้ง
1,430 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,567,923 ครั้ง
101,234 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat